Aktualne oferty

ELBIS Sp. z o.o.
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 2
KRS 0000041526
NIP 769-14-57-727
Kapitał zakładowy: 46 070 000,00 PLN

ELBIS Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży zbędny sprzęt elektroniczny: 

  • Serwer HP ProLiant BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade – 2 szt. (Zał. 1a),
  • Obudowa HP Blade System C7000 – 1 szt. (Zał. 1b),
  • Macierz dyskowa IBM Storwize V3700 – 1 szt. (Zał. 1c),
  • Biblioteka taśmowa IBM System Storage TS3100 – 1 szt. (Zał. 1e),
  • Zaklejarka Welltec Officemate 2d – 1 szt. (Zał. 1f).

Oferowane przedmioty są używane.

Szczegółowy opis przedmiotów wraz z cenami wywoławczymi zawiera Załączniki nr 1a – 1f do niniejszego ogłoszenia.

Formularz ofertowy oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Projekt umowy sprzedaży sprzętu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: najkorzystniejsza cena dla poszczególnych składników majątku.

Ceny wywoławcze podane w załącznikach 1a-1f oraz Załączniku nr 2 są kwotami netto w walucie PLN.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Ofertę należy przesłać w formie podpisanego Formularza ofertowego na adres email pt.elbis@gkpge.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Sekretariatu Spółki, na adres: ELBIS Sp. z o.o. ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec. Termin przesłania lub dostarczenia ofert do dn. 03.12.2018r. godz. 12:00

 

ELBIS Sp. z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec,
tel. 44 735 33 20
e-mail: sekretariat.elbis@gkpge.pl 

maszt

ELBIS Sp. z o.o.97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 2
KRS 0000041526
NIP 769-14-57-727
Kapitał zakładowy: 46 070 000,00 PLN

ELBIS Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży Maszty kratownicowe meteorologiczne / telekomunikacyjne

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych segmentów masztów (wysokość 4 m / szt.) a także dedykowanego osprzętu montażowego i meteorologicznego. Oferowane przedmioty są używane.

ELBIS Sp. z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec,
tel. 44 735 33 20
e-mail: sekretariat@elb2.pl