ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. Automatyki

Dokumenty do pobrania

ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. Elektrycznych SN WN - Inspektor Nadzoru

ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. instalacji i sieci p.poż, Inspektor Nadzoru Budowlanego

ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Referent ds. administracyjno-pracowniczych

ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Projektant Instalacji Elektrycznych