ELBIS Sp. z o.o. posiada certyfikację Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Jednostką certyfikującą jest firma UTD CERT. 

Zakres certyfikacji obejmuje usługi pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji, szczególnie w branży energetycznej .

Nasze Certfikaty: