W zamieszczonym pliku znajduje się informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. publikowana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokument dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej PGK PGE 2015.