maszt

ELBIS Sp. z o.o.97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 2
KRS 0000041526
NIP 769-14-57-727
Kapitał zakładowy: 46 070 000,00 PLN

ELBIS Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży Maszty kratownicowe meteorologiczne / telekomunikacyjne

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych segmentów masztów (wysokość 4 m / szt.) a także dedykowanego osprzętu montażowego i meteorologicznego. Oferowane przedmioty są używane.

ELBIS Sp. z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec,
tel. 44 735 33 20
e-mail: sekretariat@elb2.pl

elb2_site