ELBIS Sp. z o.o.

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na wybór:

Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ELBIS Sp. z o.o.