ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. Automatyki Urządzeń Nawęglania

ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. Urządzeń Maszynowni

elb2_site