W ramach ww. inwestycji Inżynier Kontraktu (IK) nadzoruje następujące Zadania:
Zadanie nr I – „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”,
Zadanie nr II – „Budowa układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej wraz z układem zasilania rezerwowego dla dwóch bloków gazowo-parowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”,
Zadanie nr III – „Modernizacja kanału zrzutowego wód chłodniczych”.

Do głównych zadań Zespołu IK w ramach pełnienia w imieniu Zamawiającego czynności kontraktowych należą:

  1. Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji we wszystkich branżach przez cały okres realizacji inwestycji
  2. Koordynowanie oraz monitorowanie działań Wykonawcy i jego podwykonawców przez cały okres realizacji inwestycji
  3. Pełnienie stałego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane”, nad realizacją Zadań oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej we wszystkich wymaganych branżach
  4. Czynny udział w procesie odbiorowym w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu zgodnie z Planami Kontroli i Badań oraz zatwierdzoną Procedurą odbiorową
  5. Kontrola i dbanie o należytą jakość wykonywanych robót, użytych materiałów i urządzeń
  6. Analiza, opiniowanie i monitorowanie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań oraz całej inwestycji
  7. Czynny udział w procesach odbiorowych do przekazania inwestycji do eksploatacji