- Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji EW Dębe - Modernizacja Wyposażenia Technologicznego EW Dębe należącej do PGE Energia Odnawialna S.A. Więcej...

- Inżynier Kontraktu dla potrzeb realizacji inwestycji „Budowa bloków gazowo-parowych 9 i 10 o mocy ok. 700 MW każdy w Elektrowni Dolna Odra” dla PGE GiEK S.A.  Więcej...

- Inżynier Kontraktu dla zadań: Budowa bloku gazowo-parowego w Rybniku, Budowa układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej wraz z układem zasilania rezerwowego dla bloku gazowo-parowego w Rybniku.

- Realizacja przez ELBIS Sp. z o.o. na rzecz PGE Inwest 12 sp. z o.o. zadania: „Opracowanie Studium Wykonalności w zakresie uwarunkowań wznowienia budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej „Młoty”.

- Inżynier Kontraktu w ramach Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar.

- Nadzór Inwestorski dla zadania inwestycyjnego: „Raduszec-Remont cykliczny HZ1” Więcej...

- Świadczenie usług z zakresu zadań Inżyniera Gwarancyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów" oraz „Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”