W latach 2016 - 2019 ELBIS Sp. z o.o., w ramach współpracy z PGE EJ 1 sp. z o.o., prowadził program badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, zlokalizowanej na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino w województwie pomorskim, w następujących obszarach badawczych:

 • Badania hydrogeologiczne;
 • Kartowanie geologiczne i geomorfologiczne;
 • Badania geologiczne;
 • Nadzór podczas prowadzenia badań geologicznych;
 • Monitoring hydrologiczny wód śródlądowych;
 • Monitoring hydrologiczny wód morskich;
 • Badania dna morskiego;
 • Kartowanie hydrologiczne i badania tachimetryczne;
 • Jakość środowiska morskiego;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na lądzie;
 • Inwentaryzacja archeologiczna;
 • Zanieczyszczenie powietrza;
 • Monitoring radiacyjny;
 • Chemizm środowiska lądowego.