Aktualnie ELBIS Sp. z o.o., w ramach współpracy z PEJ Sp. z o.o., realizuje projekt, obejmujący swoim zakresem:

  • mobilizację monitoringu meteorologicznego, w tym wykonanie modernizacji systemu monitoringu meteorologicznego, zlokalizowanego na terenie gmin Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim,
  • budowę masztu pomiarowego z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Choczewo w województwie pomorskim,
  • prowadzenie monitoringu meteorologicznego z wykorzystaniem masztów meteorologicznych, ogródków synoptycznych oraz sodarów w ramach badań lokalizacyjnych i środowiskowych na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacyjnej, dla elektrowni jądrowej.