Aktualnie ELBIS Sp. z o.o. realizuje m.in. czynności Inżyniera Kontraktu przy budowie nowych Bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Ponadto:

  • Realizacja usługi Menadżera Projektu w Okresie Odpowiedzialności za Wady dla wykonanych „pod klucz” bloków energetycznych nr 5 i 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
  • Realizacja czynności Inżyniera Kontraktu przy budowie Nowego Bloku energetycznego o mocy 450 MW w Elektrowni Turów
  • Zabudowa instalacji odrtęciowienia spalin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
  • Zabudowa instalacji odrtęciowienia spalin dla  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
  • Doradztwo techniczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru Generalnych Realizatorów Inwestycji Projekt Przemysłowy dla Elektrociepłowni Gdańskiej – BGP