• Czynności Inwestora Zastępczego /Menedżera Projektu/ w zakończonym w 2011 roku procesie budowy największego obecnie bloku energetycznego w Polsce, tj. bloku o mocy 858 MWe brutto w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów. 
  • Czynności Menedżera Projektu dla inwestycji "Budowa bloków energetycznych nr.5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole”
  • Realizacja usługi Menadżera Projektu w Okresie Odpowiedzialności za Wady dla wykonanych „pod klucz” bloków energetycznych nr 5 i 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
  • Realizacja czynności Inżyniera Kontraktu przy budowie Nowego Bloku energetycznego o mocy 450 MW w Elektrowni Turów
  • Zabudowa instalacji odrtęciowienia spalin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
  • Zabudowa instalacji odrtęciowienia spalin dla  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
  • Zabudowa kotła parowego, gazowo-olejowego, rezerwowo-szczytowego o mocy 24 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz.
  • Doradztwo techniczne w kompleksowych modernizacjach bloków nr 9 i 10 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
  • Doradztwo techniczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru Generalnych Realizatorów Inwestycji Projekt Przemysłowy dla Elektrociepłowni Gdańskiej – BGP