ELBIS Sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie kampanii pomiarowej wiatru przy użyciu masztu kratownicowego 100m+

Rzetelna kampania pomiarowa to podstawa dobrego projektu farmy wiatrowej.

Oferujemy wykonanie rocznych pomiarów wiatru za pomocą masztu kratownicowego klasy 100m+. Używamy urządzeń pomiarowych najwyższej klasy (np. anemometry Thies FC Adv., kalibrowanych przed i po pomiarach), dbamy o zachowanie metodologii według organizacji Measnet, uznawanej przez instytucje bankowe. Posiadamy wiedzę, doświadczenie i niezbędne oprogramowanie służące do analizy parametrów wietrzności i szacowania produktywności a także do obróbki map, modeli terenu i jego szorstkości . Pomiary są na bieżąco kontrolowane w celu szybkiej reakcji na ewentualne uszkodzenia systemu pomiarowego, zapewniamy niezwłoczny serwis w celu utrzymania najlepszej jakości wyników pomiarów. Ponadto wykonujemy serwisy kwartalne masztu dla utrzymania bezpieczeństwa konstrukcji (kontrola z użyciem sprzętu geodezyjnego, pionowanie i regulacje naprężenia odciągów). Prowadzimy dziennik serwisowy masztu z bogatą dokumentacją fotograficzną. Przygotowujemy pełną dokumentację administracyjno-prawną i przeprowadzamy wszelkie wymagane prawem postępowania związane z budową, eksploatacją i rozbiórką masztu. Wykonujemy pomiary zarówno na terenach nieskomplikowanych (np. rolnicze, lotniska) jak również w trudnych warunkach (obszary o skomplikowanej rzeźbie terenu, zwałowiska, tereny poprzemysłowe, rekultywowane itp.)

Kampanię pomiarową podsumowujemy obszernym raportem zawierającym:

  • wszelkie niezbędne informacje o maszcie pomiarowym, systemie pomiarowym oraz o przebiegu kampanii pomiarowej,
  • analizę warunków wiatrowych i prognozę produktywności dla parku wiatrowego zaproponowanego przez inwestora lub optymalizację rozstawienia turbin. Prognoza produktywności jest sporządzana w korelacji z wieloletnimi danymi meteorologicznymi ze źródeł referencyjnych,
  • wizualizację parku wiatrowego z użyciem ortofotomap, numerycznego modelu terenu itp.

W zależności od lokalnych uwarunkowań administracyjno – prawnych jesteśmy w stanie rozpocząć kampanię pomiarową w terminie już około 3 miesięcy od podpisania umowy. Na życzenie oferujemy przedłużenie kampanii pomiarowej oraz, w zależności od potrzeb, rekalibrację (wymianę) przyrządów zainstalowanych na maszcie w trakcie trwania pomiarów bez potrzeby demontażu masztu.

Cena usługi do uzgodnienia.