Przygotowanie kampanii pomiarowej

  • Sprecyzowanie wymagań, wizja lokalna, ustalenie lokalizacji, dobór najlepszych rozwiązań,
  • Spełnienie wymagań administracyjno-prawnych:

- Projekt budowlany,

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana).

Budowa masztu pomiarowego

  • Konfiguracja masztu pomiarowego i przyrządów pomiarowych zgodna z wymaganiami i zaleceniami aktualnych norm branżowych (Measnet, IEC),
  • Montaż i konfiguracja systemu pomiarowego przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską lub pod jej nadzorem.

 

ew-oferta-1
Rejestratory danych
ew-oferta-2
Sprzęt pomiarowy
ew-oferta-3a
Kalibracja sprzętu pomiarowego

 

  • Prowadzenie kampanii pomiarowej
  • Analiza wietrzności i prognoza produktywności
ew-oferta-4
Maszt pomiarowy (80 metrów)