Pracownicy, w tym kadra zarządzająca, mogą mieć wątpliwości, dotyczące obowiązujących przepisów, zasad Kodeksu etyki GK PGE, bądź regulacji wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. Mogą także podejrzewać, że istnieje ryzyko złamania obowiązujących zasad, przepisów lub regulacji wewnętrznych. Wówczas powinni zgłosić odpowiednim osobom w naszej firmie podejrzenie nieprawidłowości lub informacje o faktycznie zaistniałej niezgodności z prawem, zasadami i regulacjami.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista.

GK PGE gwarantuje Sygnalistom ochronę, w tym anonimowość co do faktu dokonania zgłoszenia.

Aby zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, należy skontaktować się z:

Bezpośrednim przełożonym.

  • Przede wszystkim należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.

Komórką właściwą ds. Compliance lub Audytu

  • Można skontaktować się z również z Biurem ds. Compliance, Koordynatorem ds. Compliance ELBIS sp. z o.o. (Elżbieta Kowalczyk) lub Departamentem Audytu. Można skontaktować się także z Departamentem Prawnym lub Departamentem Bezpieczeństwa.

Bezstronnym doradcą.

  • Do dyspozycji pracowników jest także Bezstronny Doradca, z którym można porozmawiać w przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Kodeksu etyki GK PGE, jak również podejrzenia złamania obowiązujących przepisów prawnych. Bezstronny Doradca gwarantuje Sygnaliście anonimowość, jeśli jest taka potrzeba ze strony osoby zgłaszającej.
  • Kosultanci oraz dostawcy, którzy chcą zgłosić naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych, mogą również skontaktować się z Bezstronnym Doradcą.
  • Bezstronny Doradca to podmiot skupiający doświadczonych prawników spoza GK PGE, gwarantujących Sygnalistom anonimowość.
  • Dane osobowe i inne informacje przekazane Bezstronnemu Doradcy pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.
  • Dane kontaktowe dotyczące Bezstronnego Doradcy można znaleźć w Intranecie GK PGE oraz na tablicach informacyjnych.

Jeśli chcesz zadać pytanie lub zgłosić problem dotyczący naruszenia obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE możesz zadzwonić lub wysłać e - mail.

Udostępniony został numer telefonu +48 22 340 12 02, pod którym w dni robocze od poniedziałku do piątku 9.00 do 17.00 czeka pracownik Biura ds. Compliance.

Można także wysłać zapytanie lub informację o możliwym naruszeniu na adres e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl

Wiadomość ta trafi do Dyrektora ds. Compliance oraz do Dyrektora ds. Audytu

lub Koordynatora ds. Compliance Elbis sp. z o.o. (e-mail: elzbieta.kowalczyk@gkpge.pl )

elb2_site