Kim jesteśmy?

ELBIS Sp. z o.o (do lutego 2003 r. Elektrownia Bełchatów II Sp. z o.o.) została założona przez Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia Bełchatów. Rejestracja Spółki miała miejsce 20 września 1996 r.

Obecnie ELBIS Sp. z o.o. znajduje się w Polskiej Grupie Energetycznej S.A.(wszystkie udziały ELBIS Sp. z o.o. są własnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.). 

 

Główne przedmioty działalności ELBIS Sp. z o.o. to:

  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Menedżera Projektu przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności dotyczących budowy nowych bloków energetycznych, instalacji ochrony środowiska oraz modernizacji istniejących jednostek energetycznych; 
  • prowadzenie badań środowiskowych i lokalizacyjnych, nakierowanych na pozyskanie przez Inwestora decyzji administracyjnych związanych z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej;
  • przygotowywanie projektów parków wiatrowych i ich realizacja na zasadzie Inżyniera Projektu, pomiary wiatru, wykonywanie analiz produktywności i oddziaływania na środowisko projektowanych farm wiatrowych.