ELBIS Sp. z o.o.

  • Energetyka wiatrowa

OFERTA 

Przygotowanie kampanii pomiarowej

  • Sprecyzowanie wymagań, wizja lokalna, ustalenie lokalizacji, dobór najlepszych rozwiązań,
  • Spełnienie wymagań administracyjno-prawnych:

- Projekt budowlany,

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana).

Budowa masztu pomiarowego

  • Konfiguracja masztu pomiarowego i przyrządów pomiarowych zgodna z wymaganiami i zaleceniami aktualnych norm branżowych (Measnet, IEC),
  • Montaż i konfiguracja systemu pomiarowego przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską lub pod jej nadzorem.

 

1

Rejestratory danych

2

Sprzęt pomiarowy

3

Kalibracja sprzętu pomiarowego


  • Prowadzenie kampanii pomiarowej
  • Analiza wietrzności i prognoza produktywności

4

Maszt pomiarowy (80 metrów)