ELBIS Sp. z o.o.

Nasze zasady

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na zasadach przestrzeganych przez wszystkich zatrudnionych w firmie. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

 

Nasza-firma

 • Dbamy o zrównoważony i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE.
 • Jesteśmy dla naszych klientów.
 • Dbamy o środowisko naturalne.

Ludzie-w-naszej-firmie

 • Dbamy o przyjazne warunki pracy
 • Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
 • Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszymi priorytetami

Uczciwość-w-naszej-firmie

 • Konkurujemy uczciwie
 • Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
 • Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

Uczciwe-relacje-zewenętrzne

 • Dbamy o dobre relacje z partnerami biznesowymi
 • Dbamy o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności