ELBIS Sp. z o.o.

  • ISO 9001
ELBIS Sp. z o.o. posiada certyfikację Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 /w wersji angielskiej EN ISO 9001:2008/.
Jednostką certyfikującą jest firma UTD CERT. 
Zakres certyfikacji obejmuje usługi pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji, szczególnie w branży energetycznej .

Nasze Certfikaty